Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ...


Σε λίγες ημέρες επανερχόμαστε δριμύτεροι και με «φορτισμένες μπαταρίες».

Να περνάτε καλά, να γεμίσετε τις μπαταρίες και κυρίως να προσέχετε.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...

Οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση Στρατιωτικών και Αστυνομικών (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)


ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 27,5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2017 ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ-ΣΑ

Έξι ανατροπές σε όρια ηλι­κίας, μισθούς, συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα έρχονται για εν ενεργεία στρατιωτικούς και αποστράτους.

Με τις διατάξεις που είναι σε ισχύ και εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρ­μοστούν:

1. Οι προϋποθέσεις εξόδου αλλά­ζουν και απαιτούνται περισσότερα χρόνια για τη συνταξιοδότησή τους, ενώ αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην Αστυνομία.

2. Οι νέες συντάξεις με αίτηση από 1/7/2016 βγαίνουν μικρότερες πάνω και από 18%. Στους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλι­ση και Συντάξεις», με ενδεικτικά ποσά νέων συντάξεων, οι μειώσεις φτάνουν και στο 21%, ανάλογα με τα έτη, τις αποδοχές και το βαθμό εξόδου.

3. Οι απώλειες δεν θα είναι μόνο στη σύνταξη, αλλά και στο εφάπαξ.

4. Οι παλιές συντάξεις, όσων δη­λαδή αποστρατεύτηκαν μέχρι 30/6/2016, θα υπολογιστούν ξανά και θα αφαιρεθούν τα διπλά έτη για τα οποία δεν έχουν πληρωθεί εισφορές.

5. Έρχονται μειώσεις αποδοχών από το 2018 για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, με νέο μισθο­λόγιο που συγχωνεύει επιδόματα και εισάγει την προσωπική διαφορά στους μισθούς που κινδυνεύει να καταργηθεί, με νόμο, όπως γίνεται και στις συντάξεις.

6. Μπαίνει κόφτης 7 εκατ. ευρώ στα επιδόματα ειδικών συνθηκών, ευθύνης και, ενδεχομένως, σε πτητικά, καταδυτικά.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη σύ­νταξη καθορίζεται από το πότε οι στρατιωτικοί συμπληρώνουν τα 24,5 έτη υπηρεσίας.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ανάλογα με το πότε συμπληρώθη­καν 24,5 χρόνια, διαμορφώνονται ως εξής:

Όσοι κατετάγησαν πριν από το 1992 και συμπλήρωναν ως το 2012 τα 24,5 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας παίρνουν σύνταξη αρκεί να έχουν συνολικά ως 27,5 έτη.
Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο στράτευμα ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2011, υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη μόλις συμπληρώσουν 26 έτη.
Όσοι έχουν τα 24,5 έτη το 2013 θα πρέπει να συμπληρώνουν συνο­λικά 29 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.
Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη το 2014 χρειάζονται 30,5 έτη στο σύνολο για να πάρουν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.
Όσοι συμπληρώνουν 24,5 έτη από 1/1/2015 και μετά, που είναι οι νέοι μετά το 1993 στρατιωτικοί, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας στην οποία υπολογίζονται τα χρόνια της Σχο­λής, η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά) καθώς και τα διπλά έτη από την υπηρεσία τους σε μάχιμες μονάδες.

Στα 24,5 έτη υπηρεσίας συνυπολογίζε­ται και η στρατιωτική τους θητεία (κα­τόπιν εξαγοράς). Στο συνολικό χρόνο εξόδου προσμετρώνται διπλά τα έτη σε μονάδες εκστρατείας (μάχιμη υπη­ρεσία), που μπορεί να είναι από 2 ως 5 χρόνια. Για παράδειγμα: στρατιωτικός με 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρα­τείας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

Ανώτατο όριο τα 60

Το απώτατο όριο ηλικίας για να βγουν σε αποστρατεία είναι το 60ό έτος. Υπάρ­χει όμως και η ψηφισμένη πρόβλεψη στο άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 4336/2015 για εφαρμογή του 58ου έτους για τα στελέ­χη των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς όμως να εφαρμόζεται. Η διάταξη λέει ότι «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθ­μιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλή­ρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίω­μα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας».


Με πόσα χρόνια βγαίνουν οι τρίτεκνοι γονείς

Οι τρίτεκνοι χρειάζονται 20ετία για να θεμελιώσουν δικαίωμα και ανάλογα με το έτος που τη συμπληρώνουν επι­βαρύνονται με πρόσθετο χρόνο. Με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013, αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος χρόνος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 21, 23 και 25 έτη, αντίστοιχα.

Το 2014 χρειάζονται 24,6 έτη συ­μπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμέ­νο δικαίωμα και 30,5 έτη για να υπο­βάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Από το 2015 χρειάζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαί­νουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται 24,5 έτη πραγμα­τικής υπηρεσίας και συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.


ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.


Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκό­ντων Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξαν με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα και αυξήθηκαν κατά 1 ως 3 χρόνια από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος. 0 ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. σε κάθε βαθμό, καθώς και τα όρια ηλικίας για αποστρατεία έχουν αυξηθεί με Προεδρικό Διά­ταγμα από το 2016. Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο, καθορίστηκε ως εξής:

Σε 4 έτη για Υπαστυνόμο Β΄.
Σε 6 έτη για Υπαστυνόμο Α΄.
Σε 6 έτη για Αστυνόμο Β΄ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπη­ρεσίας από την οποία 5 έτη στο βαθμό.
Σε 6 έτη για Αστυνόμο Α’ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπη­ρεσίας.
Σε 6 έτη για Αστυνομικό Υπο­διευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
Σε 3 έτη για Αστυνομικό Διευ­θυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συ­νολικής υπηρεσίας στο βαθμό. 
Σε 2 έτη για το βαθμό του Ταξίαρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
Σε 1 έτος για το βαθμό του Υποστρατήγου.


ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ «ΠΤΗΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ». ΠΟΤΕ «ΜΕΤΡΟΥΝ» ΔΙΠΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Α. Πτητικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγ­ματοποιήσει πτητικά εξάμηνα, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως δι­πλάσιος χρόνος υπηρεσίας απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή στρατιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται 1,5 χρόνος επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 19,5 χρόνια.
Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια.
Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 4,5 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 22,5 χρόνια. 
Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.
Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρώσουν 25 χρόνια.

Β. Καταδυτικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγ­ματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθά­ρισης ναρκοπεδίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων προσμετράται ως διπλάσιος μετά την 20ετία που αυξάνεται σταδιακά ως τα 25 έτη.

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.
Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 2 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 22 χρόνια.
Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των παραπάνω εξαμήνων απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συ­μπληρώσουν 23 χρόνια.
Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 4 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 24 χρόνια.
Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που συμπλη­ρώνει 20ετία το 2017 και έχει 4 εξάμηνα (2 χρόνια) στις παραπάνω ειδικότητες θα πάρει το διπλάσιο χρόνο των εξαμήνων, ήτοι 8 εξάμηνα, ή 4 συντάξιμα έτη, μόλις συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, δηλαδή το 2022. Με τα διπλά εξάμηνα, τα 25 έτη γίνονται 29. Και με τα 5 έτη σε μάχιμες μονάδες φτάνει στα 34. Αν κάνει και αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου, θα φτάσει στα 40 χρόνια και θα πάρει σύνταξη το 2022.


ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-14/08/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Καθορίστηκε ο αριθμός των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα ΑΣΕΙ και στις ΑΣΣΥ (ΦΕΚ-ΠΙΝΑΚΕΣ)


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2835 Β'/11-08-2017 ο καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σημειώνεται ότι ΕΔΩ πριν μερικές μέρες είχε δημοσιευτεί η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών-τριών ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, στην οποία προέκυψε η αναλυτική κατανομή των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές ανά κατηγορία.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ:Αποτελέσματα ΠΚΕ Στρατιωτικών-Αστυνομικών Σχολών και Πυροσβεστικής Ακαδημίας έτους 2017


Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://results-abilities.it.minedu.gov.gr έχουν αναρτηθεί τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς ή των Ειδικών Κατηγοριών, όσον αφορά στην καταλληλότητα-ικανότητα τους, μπορούν να ενημερωθούν πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο) με κεφαλαία.

Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ).

Σχέδιο-σοκ για τις συντάξεις 120.000 αποστράτων (ΠΙΝΑΚΑΣ)


ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΠΛΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

«Βόμβα» διπλών μειώσεων στις συντάξεις 120.000 αποστράτων και πιθανή κατάργηση των προσαυξήσεων που τους δίνουν τα διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες φέρνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων με το νόμο 4387/2016.

Για τον επανυπολογισμό μάλιστα, δεν θα ληφθούν υπόψη οι μισθοί που είχαν όταν αποστρατεύτηκαν και πή­ραν την αρχική τους σύνταξη, αλλά οι μισθοί που καθορίστηκαν με το νόμο 4307/2014 και ήταν μικρότεροι από τις πραγματικές αποδοχές όταν απο­στρατεύτηκαν ή από τις αποδοχές βά­σει των οποίων ανέβαινε η σύνταξή τους μέχρι το 2009.

Ανατροπή έρχεται και στα έτη υπηρε­σίας τους, καθώς θα προσμετρηθούν ως διπλά τα χρόνια σε μάχιμες μονά­δες, μόνο εφόσον έχουν πληρωθεί εισφορές και για αυτά.

Το αποτέλεσμα από τις δυο παραπάνω ανατροπές είναι ότι οι περικοπές που θα έχουν οι συνταξιούχοι στρατιωτι­κοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα είναι μεγα­λύτερες γιατί οι νέοι συντελεστές του νόμου Κατρούγκαλου θα υπολογι­στούν:

Σε μικρότερους μισθούς.
Στα πραγματικά έτη υπηρεσίας και όχι σε αυτά που υπολογίστηκαν χωρίς εισφορές για την αρχική σύνταξη.

Στα δυο αυτά ζητήματα ετοιμάζονται οδηγίες, με σχετική εγκύκλιο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που θα αναφέρει, σύμφωνα με πληροφο­ρίες, ότι τουλάχιστον στα έτη ασφάλι­σης για τον επανυπολογισμό σύνταξης θα μετρήσουν όσα έχουν και εισφο­ρές. Υπάρχει σκέψη να μπει και πλαφόν γιατί στα διπλά πτητικά εξάμηνα, που έχουν και εισφορές, προκύπτουν έτη ασφάλισης που φτάνουν στα 60 χρόνια!

Για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ, στο συντάξιμο χρόνο υπολογίζονται διπλά τα έτη που υπηρέτησαν σε «μάχιμες» μονάδες με ανώτατο όριο τα 5 έτη. Από το 2005 και μετά μετρούσαν μόνο με πληρωμή εισφορών.

Αντίστοιχα, στους αξιωματικούς του Ναυτικού και της Αεροπορίας υπάρ­χουν τα διπλά καταδυτικά και πτη­τικά εξάμηνα. Μετά τα 18 ή 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας, τα εξάμηνα αυτά μετρούν ως διπλά, δηλαδή τα 3 εξάμηνα είναι 6, τα 5 είναι 10, τα 10 εξάμηνα είναι 20 κ.ο.κ.

Αυτοί οι χρόνοι υπολογίστηκαν μεν ως συντάξιμη υπηρεσία χωρίς όμως να έχουν πληρωθεί εισφορές.

Με τον επανυπολογισμό των συντά­ξεων όμως η μάχιμη 5ετία και τα διπλά εξάμηνα είναι κυριολεκτικά στον αέρα, εφόσον δεν υπάρχει αντίκρισμα σε εισφορές.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας θεωρεί συντάξιμο χρόνο μόνο αυτόν για τον οποίο πληρώθηκαν εισφορές, ενώ το υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του ΓΛΚ αναμένεται να εκδώσουν τη δική τους εγκύκλιο για να ξεδιαλύνει τι θα ισχύσει και για ποιους και κυρίως αν θα επανυπολογιστούν συντάξεις με 35 πραγματικά έτη, που με τα πτητικά εξάμηνα φτάνουν στα 60 έτη ή αν θα μπει κόφτης.

Η μια ή η άλλη επιλογή έχει τεράστια σημασία γιατί μπορεί στο παρελθόν τα διπλά έτη να οδηγούσαν πιο γρήγορα τους στρατιωτικούς στη σύνταξη, πλην όμως με το νέο καθεστώς η σύνταξη βγαίνει ανάλογα με τα χρόνια ασφά­λισης και το μισθό. Για παράδειγμα, στα 35 έτη ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης για την ανταποδοτική σύνταξη, που βγαίνει ανάλογα με το μισθό, είναι 33,81%, ενώ στα 30 έτη ο συντελεστής είναι 26,37%.

Στον πίνακα (δες παρακάτω) που δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» πα­ρουσιάζεται ο επανυπολογισμός στις παλιές -μέχρι 12/5/2016- συντάξεις των αποστράτων, με τις δυο εκδοχές: 

Με τη σύνταξη έτσι όπως θα δια­μορφωθεί αν στο χρόνο ασφάλισης συνυπολογοστουν και τα διπλά έτη. 
Με το ποσό της σύνταξης έτσι όπως θα διαμορφωθεί αν υπολογιστούν μόνο τα πραγματικά έτη υπη­ρεσίας για τα οποία πληρώθηκαν και εισφορές, χωρίς τα διπλά έτη που δεν έχουν εισφορές. Οι διαφορές που προ­κύπτουν είναι μεγάλες.

ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ Ή ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 4,5 ΧΡΟΝΙΑ

Οι στρατιωτικοί (ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992) που θεμελιώ­νουν δικαίωμα ως το 2010 στην περίπτωση αίτησης αποστρατείας αποκτούν δικαίωμα σύνταξης εφόσον έχει συμπληρωθεί 15ετής πλήρης συ­ντάξιμη υπηρεσία (ως το 2010) και έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας για τους άνδρες και το 60ό έτος για τις γυναίκες. Επίσης, στην περίπτωση ακούσιας απομάκρυνσης ή λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας απαιτείται 15ετής πλήρης συντάξιμη υπηρεσία.
Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που δεν οφείλε­ται στην υπηρεσία, απαιτείται ελάχιστος χρόνος 4,5 ετών.
Στην περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

Παραδείγματα:

Αξιωματικός που αποχώρησε με το βαθμό του Συνταγματάρχη, με 37 έτη πραγματικής υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 πιάστηκαν ως «διπλά», παίρνει σήμερα 1.070 ευρώ καθαρά μετά το φόρο. Με τον επανυπολογισμό αν τα 37 έτη θεωρηθούν ως η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, θα πάρει 1.038 ευρώ. Αν, όμως, όπως εξετάζεται, αφαιρεθούν τα 5 έτη που δεν έχουν εισφορές, τότε η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι 32 έτη και η σύνταξη επανυπολογίζεται πλέον στα 910 ευρώ. Στη μια περίπτωση (συντάξιμος χρόνος με πλασματική 5ετία) η νέα σύνταξη έχει μείωση 32 ευρώ από τη σημερινή, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή μόνο με τα πραγματικά έτη υπηρεσίας, η σύνταξη επανυπολογίζεται στα 910 ευρώ με μείωση κατά 160 ευρώ ή κατά 15% από τα 1.070 που παίρνει σήμερα με τον επανυπολογισμό!

Αξιωματικός που αποχώρησε από την Αεροπορία με το βαθμό του Υποπτεράρχου και 39 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων τα 5 πιάστηκαν ως «διπλά», παίρνει σήμερα 1.274 ευρώ καθαρά μετά το φόρο. Με τον εηανυπολογισμό αν τα 39 έτη θεωρηθούν ως η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, θα πάρει 1.240 ευρώ. Αν αφαιρεθούν τα 5 διπλά έτη, η σύνταξη θα υπολογιστεί με συντελεστή 34 ετών υπηρεσίας και βγαίνει στα 1.072 ευρώ, με μείωση κατά 198 ευρώ, ή σε ποσοστό 15,6%!

Οι διαφορές αυτές δεν οφείλονται σε αλλαγή του μισθού, αλλά στα έτη υπηρεσίας. Στο πρώτο παράδειγμα ο συντάξιμος μισθός είναι ίδιος, στα 2.194 ευρώ. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι τα 37 έτη στο νόμο Κατρούγκαλου έχουν συντελεστή 37,2% και τα 32 έτη έχουν συντελεστή 29,21 %.

Ο μισθός των 2.194 ευρώ όταν πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή των 37 ετών δίνει ανταποδοτική σύνταξη 815,4 ευρώ (2.194X37,2%=815,4). Με τα 32 έτη πραγματικής υπηρεσίας, όμως, ο μισθός των 2.194 ευρώ δίνει ανταποδοτική σύνταξη 640,86 ευρώ (2.194X29,21%=640,86).

Στα δυο ποσά (με 37 ή 32 έτη) προστίθεται η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Έτσι, στην περίπτωση που η σύνταξη του συνταγματάρχη επανυπολογιστεί για 32 έτη χωρίς την πλασματική 5ετία, το ποσό που θα πάρει είναι 1.024 ευρώ μικτά και 910 ευρώ καθαρά μετά την εισφορά ασθένειας 6% και το φόρο εισοδήματος. Αν όμως πιαστούν τελικά τα 37 έτη, θα πάρει 1.199 ευρώ μικτά και 1.038 ευρώ καθαρά.

Το ίδιο ισχύει και στο δεύτερο παράδειγμα. Ο συντάξιμος μισθός είναι 2.677 ευρώ, αλλά τα 39 έτη έχουν ποσοστό αναπλήρωσης 40,8% ενώ τα 34 έτη (χωρίς τη μάχιμη 5ετία) έχουν συντελεστή 32,22%. Στη μια περίπτωση η ανταποδοτική σύνταξη με 39 έτη είναι 1.092 ευρώ (+384 ευρώ εθνική) και στη δεύτερη περίπτωση, με τα 34 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, η ανταποδοτική είναι 862 ευρώ (+384 ευρώ εθνική).

«ΒΟΜΒΑ» ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ο επανυπολογισμός στις συντάξεις των στελεχών ΕΔ-ΣΑ κρύβει όμως και μια δεύτερη... «βόμβα».

Οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες θα έχουν διπλή μείωση λόγω νόμου Κατρούγκαλου, καθώς η σύνταξή τους παρότι έχει ήδη επανυπολογιστεί δυο «φορές (το 2012 και το 2014), τώρα θα επανυπολογιστεί εκ νέου και με μι­κρότερους συντελεστές.

Η πρώτη μείωση έγινε με το μισθολόγιο του 2012 (ν. 4093/2012) που οδήγησε σε περι­κοπές ως 35% στα καθαρά ποσά.

Στη συνέχεια με το νόμο 4307 του 2014 η προηγούμενη κυβέρνηση καθόρισε νέο μισθολόγιο επιστρέφοντας το 50% της απώλειας που υπέστησαν, τόσο οι εν ενεργεία όσο και οι συνταξιούχοι στρα­τιωτικοί, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016) τα όποια οφέλη είχαν από τη μερική αποκατάσταση των απωλειών τους εξανεμίζονται!

Οι συντάξεις τους θα επανυπολογιστούν με μειωμένους συντελεστές αναπλήρωσης, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους αλλά και με μικρότερες αποδοχές από αυτές που πραγματικά είχαν όταν βγήκαν στη σύντα­ξη.

Το Γενικό Λογιστήριο αναγνωρίζει ως συντά­ξιμες αποδοχές όχι αυτές που πραγματικά είχαν προτού πάρουν σύνταξη, αλλά τις ανα­προσαρμοσμένες αποδοχές του 2014, που ουσιαστικά είναι εικονικές.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με ντοκου­μέντα που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.», αξιωματικός της Αστυνομίας βγήκε στη σύνταξη το 2009 με συνολικό μισθό και επιδόματα 2.319 ευρώ. Η σύνταξή του (μικτά πριν από τις μειώσεις) ήταν στα 1.848 ευρώ. Το 2012, με τις μειώσεις στα μισθολόγια των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, η σύνταξή του επανυπολογίστηκε στα 1.653 ευρώ (μικτά). Το 2014 με τη μερική αποκατάσταση (;) του 50% των απωλειών, η σύνταξη επανυπολογίστηκε στα 1.751 ευρώ μικτά. Για τους δυο επανυπολογισμούς, του 2012 και του 2014, δεν χρησιμοποιήθηκαν οι αρχικές αποδοχές των 2.319 ευρώ αλλά οι αποδοχές των εν ενεργεία ομοιόβαθμων αξιωματικών που ήταν 2.074 και 2.198 ευρώ, αντίστοιχα.

Το ΓΛΚ λοιπόν, που πρόκειται να «τρέξει» τον επανυπολογισμό στις συντάξεις των αποστράτων ΕΔ-ΣΑ, θεωρεί ότι ο συντάξιμος μισθός είναι τα 2.198 ευρώ και όχι τα 2.319 ευρώ που πραγματικά είχε ο απόστρατος κατά την ημε­ρομηνία εξόδου στη σύνταξη. Με το μισθό των 2.198 ευρώ είναι βέβαιο ότι θα έχει προ­σωπική διαφορά και μείωση σύνταξης που θα τη δει (όπως όλοι) πρώτα στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του 2018 και στην τσέπη του την 1/1/2019, με τα μέτρα που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.


ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΊΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-14/08/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Ο ΕΝΦΙΑ «παγώνει» τις επιστροφές φόρων


Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «παγώνει» τις επιστροφές φόρων λόγω... ΕΝΦΙΑ. Παρόλο που έχουν πάρει επιστροφή σχεδόν 390.000 φορολογούμενοι σε τρεις διαδοχικές πληρωμές που έχουν γίνει ως τώρα, άλλοι 600.000 θα μείνουν στο... «περίμενε» καθώς είναι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Με τον φόρο ακινήτων να πρέπει να πληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και τα κρατικά ταμεία να ελπίζουν σε εισπράξεις 3,2 δισ. ευρώ σε καμία περίπτωση το υπουργείο δεν θέλει να βγει εκτός προϋπολογισμού και έτσι προς το παρόν δεν πρόκειται να υπάρξει και τέταρτη πληρωμή επιστροφής φόρων.

Έτσι επί της ουσίας όσοι έχουν να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ και ταυτόχρονα δικαιούνται και επιστροφή φόρου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πιθανότερο είναι πως θα γίνει συμψηφισμός.

Μάλιστα επί της ουσίας χάνουν και το δικαίωμα των δόσεων, καθώς εάν η επιστροφή είναι μεγαλύτερη από το ποσό του ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρώσουν τότε θα παρακρατηθεί όλο το ποσό και θα λάβουν επιστροφή το υπόλοιπο.

Ο συμψηφισμός βάσει του νόμου μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με πράξη του προϊσταμένου της εφορίας εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Σε συμψηφισμό υπόκεινται με βάση το νόμο οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι, οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή, οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιονδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά καθώς και οι παραγεγραμμένες οφειλές οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους.

(toxrima.gr)

Το «χακί θηρίο» του Δ' ΣΣ ξαναχτυπά!


Το «χακί θηρίο» του Δ' ΣΣ ξαναχτυπά. Ο λόγος για τον Τρικαλινό Ίλαρχο Γιώργο Μαργαρίτη, ο οποίος υπηρετεί στον Προβατώνα του Έβρου και είναι γνωστός στο πανελλήνιο, για τη συμμετοχή και τις διακρίσεις του σε παγκόσμιους αγώνες σωματικής διάπλασης της ομοσπονδίας IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness).

Καταξιωμένος στο χώρο της Ελληνικής Σωματοδόμησης, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο χώρο του Bodybuilding και του Fitness μέσα από τις συνεχείς επιτυχίες του.

Ο 37χρονος Ίλαρχος για τον οποίο το kranosgr έχει αφιερώσει και παλαιότερα δύο αναρτήσεις του (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ), ετοιμάζεται και πάλι να δοξάσει τα ελληνικά χρώματα, σηκώνοντας την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου όπως κάνει τα τελευταία 12 χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό από την πανελλήνια ομοσπονδία αγώνων, ο Ίλαρχος Μαργαρίτης θα συμμετάσχει σε ένα Παγκόσμιο και ένα Πανευρωπαϊκό πρωταθλήματα Bodybuilding το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα όπως επίσημα ανακοινώθηκε θα λάβει μέρος στον πανευρωπαϊκό αγώνα «Arnold Classic Europe» που θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 25 Σεπτεμβρίου στη Βαρκελώνη, ενώ τον ερχόμενο Νοέμβριο θα αγωνισθεί στο δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα «DIAMOND CUP» που θα γίνει στην Αθήνα.

Ήδη μετά τη σχετική άδεια από την υπηρεσία, έχει ξεκινήσει τη σχετική προετοιμασία η οποία θα ολοκληρωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Καλή επιτυχία στο φίλο Ίλαρχο Γιώργο Μαργαρίτη!
Η.Π
Δείτε φωτό που εξασφάλισε το kranosgr, από τη συμμετοχή του Ίλαρχου Γιώργου Μαργαρίτη στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
(kranosgr.blogspot.gr)

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αξιοποιούνται τα προσόντα των Yπαξιωματικών στον Ελληνικό Στρατό (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Ο Βουλευτής ΧΑ Γερμενής Σπυρίδωνος Γεώργιος, κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Αρ. Πρωτ. 8009/09-08-2017) με θέμα: «Δεν αναγνωρίζονται και δεν αξιοποιούνται τα προσόντα των Yπαξιωματικών στον Ελληνικό Στρατό».

Είναι σαφές ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, αποτελούν τον στυλοβάτη της άμυνας και της διαφύλαξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας και ως εκ τούτου το κράτος οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ώστε να διασφαλίζεται η ηθική και η οικονομική αναγνώρισή τους.

Αντί αυτού, παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός υπαξιωματικών του Ελληνικού στρατού είτε κατείχαν τίτλους σπουδών είτε τους απέκτησαν στην πορεία της υπηρεσίας τους παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν τυγχάνουν ουδεμίας...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ερώτηση:

Συντάξεις: Τα τελικά ποσά μετά τις μειώσεις–Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι (ΠΙΝΑΚΕΣ)


Κλιμακωτές μειώσεις 15%, 17% και 23% για 2.000.000 συνταξιούχους
Διπλή η μείωση για χιλιάδες συνταξιούχους με την περικοπή και των επιδομάτων
Ο επανυπολογισμός ψαλιδίζει σχεδόν 200 ευρώ τη μέση σύνταξη στο Δημόσιο
Μεγαλύτερα ποσά θα χάσουν συνταξιούχοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Τραπεζών

Μέσα στους επόμενους μήνες οι συνταξιούχοι θα βλέπουν (σε πρώτη φάση) στα… χαρτιά τις μειώσεις που έρχονται. Ο επανυπολογισμός, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου αλλά και η κατάργηση των επιδομάτων φέρνουν μεγάλες μειώσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση σύνταξη στο Δημόσιο από τα 1.050 ευρώ που είναι σήμερα θα πέσει στα 869 ευρώ το μήνα.

Μεγαλύτερες απώλειες, λόγω και της μεγαλύτερης προσωπικής διαφοράς θα έχουν όσοι είχαν μεγάλο μισθό, αλλά όχι πολλά έτη υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις πρώην εργαζομένων στα λεγόμενα ευγενή ταμεία (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Τράπεζες) οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι γυναίκες (κυρίως) με μισθούς 2.000 ως 2.500 ευρώ και λιγότερα από 30 έτη εργασίας.

Σε ό,τι αφορά στο Δημόσιο (γενικότερα, συμπεριλαμβάνονται οι απόστρατοι) η μέση μείωση θα είναι στο 17,2%, ωστόσο η μείωση για τους δικαιούχους επιδόματος συζύγου και τέκνων μπορεί να φτάσει και το 23%. Στο ΙΚΑ η μέση μείωση θα είναι στο 15%.

Πότε θα έρθουν οι μειώσεις;

Στα χαρτιά, στα ενημερωτικά σημειώματα δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα βλέπουν το άθροισμα δύο ποσών. Δηλαδή τη νέα μικρότερη σύνταξη και την προσωπική διαφορά.

Από 1/1/2029 θα παίρνουν μόνο το ποσό της νέας, σαφώς μικρότερης σύνταξης.

Οι τελικές μειώσεις στις συντάξεις του Δημοσίου


Ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν στο ΙΚΑ


(newsit.gr 10/08/2017)

Ανακλήσεις Διαταγμάτων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΑΔΑ: 6Λ806-ΦΧ7)


1. Σας κοινοποιούμε, το από 26-07-2017 ΠΔ «Ανάκληση Διατάγματος, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων και Προαγωγές Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Γ΄ 759/02-08-2017 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό με την υπ’ αριθμ. 987983/29-06-2017 εγγραφή του ΓΕΣ/ΔΟΙ...

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο:


Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών ΠΝ (3 ΕΔΥΕΘΑ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. Απόφαση «Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: ΩΒΨΛ6-13Π)
β. Απόφαση «Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: 6Ξ7Μ6-ΗΔΠ).
γ. Απόφαση «Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: ΩΩ2Π6-4Τ9).

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις υπόψη αποφάσεις:

Απόφαση «Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: ΩΒΨΛ6-13Π):Απόφαση «Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: 6Ξ7Μ6-ΗΔΠ):


Απόφαση «Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού» (ΑΔΑ: ΩΩ2Π6-4Τ9):


Καμμένος: «Έτοιμοι να προστατεύουμε τον εθνικό εναέριο χώρο και ΑΟΖ»


Επίσκεψη σε μονάδα του κεντρικού Αιγαίου

Το μήνυμα ότι «είμαστε ισχυροί και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να προστατεύσουμε τον εθνικό εναέριο χώρο και την ελληνική ΑΟΖ» απηύθηνε προς την Άγκυρα ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Πάνος Καμμένος, από την 135 Σμηναρχία Μάχης στη Σκύρο, την οποία επισκέφτηκε το πρωί της 09/08/2017.

Ο υπουργός, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες απουσίας του από τη δημόσια σκηνή, επισκέφτηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου, αυτή τη βασική μονάδα της ελληνικής αεραμύνης στο Κεντρικό Αιγαίο, και μιλώντας προς τους πιλότους και τους τεχνικούς των μαχητικών αεροσκαφών ετοιμότητος (“Readiness”) της ΠΑ, που επιχειρούν από εκεί, και αφού τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής: «Θέλουμε, εδώ, από τη Σκύρο, να στείλουμε ένα μήνυμα: η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα. Επιδιώκει την ειρήνη, αλλά δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη καμία πρόκληση απέναντι στην εθνική μας κυριαρχία. Είμαστε ισχυροί και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να προστατεύσουμε τον εθνικό εναέριο χώρο και την ελληνική ΑΟΖ».


(parapolitika.gr – Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης - mod.mil.gr)

Διορισμός Μέλους στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΚΟΕΜΣ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Το διορισμό, στη Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Κλάδου Οικονομι-κής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), του Αντγου ε.α. Βασίλειου Σταθόπουλου του Γεωργίου (ΑΔΤ: Χ 666872), ως μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανχη ε.α. Παντελεήμωνος Κράγκαρη του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΖ 050444).

2. Η θητεία του ανωτέρω λήγει με τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΚΟΕΜΣ (20 Σεπ 18).

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

Νέα επιστολη ΠΣΑΕΜΘ για το θεμα των εισφορών ΙΚΑ των ΕΜΘ


Νέα επιστολη προς τον κ. Αναπλ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλο Αναστάσιο για το θεμα των διπλών εισφορών ΙΚΑ των ΕΜΘ:

Στην κορυφή του Ολύμπου ο Αρχηγός ΓΕΣ (ΦΩΤΟ)


Επισκέφθηκε το «Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα – Χιονοδρόμων»

Στο «βουνό των Θεών», στον Όλυμπο, την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, βρέθηκε εν μέσω θέρους και καύσωνος ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, προκειμένου να επισκεφθεί το «Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα – Χιονοδρόμων» (ΚΕΟΑΧ), στο στρατόπεδο που φέρει την ονομασία του ηρωϊκού ταγματάρχου (ΠΒ) Παπαρρόδου, του πρώτου ο οποίος δημιούργησε Λόχο Χιονοδρόμων στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41 και ο οποίος βρήκε τελικώς ηρωικό θάνατο πολεμώντας εναντίον των Γερμανών τον Απρίλιο του 1941.

Στο ΚΕΟΑΧ, ο Αρχηγός, ο οποίος συνοδευόταν από τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ Υποστράτηγο Ευθύμιο Μπούνα, ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Κέντρου από τον Διοικητή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΚΕΟΑΧ πραγματοποιείται η εκπαίδευση στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων καθώς και των λοιπών Όπλων του Στρατού Ξηράς και των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στην τεχνική των χιονοδρομιών, στη διαβίωση και δράση στις χιονοσκεπείς περιοχές, ενώ το καλοκαίρι πραγματοποιείται η συντήρηση του υλικού και των εγκαταστάσεων.

Συμφώνως με το ΓΕΣ «διαπιστώθηκε η επάρκεια των υποδομών, η άριστη εκπαίδευση και το εξαιρετικό ηθικό του προσωπικού».

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(parapolitika.gr – Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης - army.gr)

Πως θα κινηθούν τα μόρια εισαγωγής ανά σχολή και σε Στρατιωτικές-Αστυνομικές Σχολές (ΠΙΝΑΚΑΣ)


Πλησιάζει η μέρα που θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ταυτόχρονα κορυφώνεται η αγωνία των υποψηφίων.Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας οι βάσεις 2017 αναμένεται να ανακοινωθούν το διάστημα από 21 έως 28 Αυγούστου.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα περίεργο «ασανσέρ» με πτώση βάσεων που μπορεί να φτάσει και τα 800 μόρια σε ορισμένες σχολές και άνοδο σε άλλες.

Οι αποδόσεις των υποψηφίων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης κινήθηκαν σε μέτριες επιδόσεις, γεγονός που ίσως οδηγήσει σε πτώση σε των βάσεων. Ωστόσο στις σχολές υψηλής ζήτησης οι βάσεις δεν θα έχουν μεγάλη πτώση.

Οι πολυτεχνικές σχολές που παραμένουν μια σταθερά αγαπημένη επιλογή δεν θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό, καθώς και φέτος τις διεκδικούν -οι λιγοστοί σε σχέση με πέρσι- υποψήφιοι.

Αντίθετα, οι σχολές όπως τα Οικονομικά και η Πληροφορική επωμίστηκαν το μεγαλύτερο μέρος της αποτυχίας των φετινών υποψηφίων, με τις εκτιμήσεις να σημειώνουν ότι στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο θα καταγραφεί και η μεγαλύτερη πτώση. Αντίθετα, οι καλές επιδόσεις στα υπόλοιπα μαθήματα εκτοξεύουν Νομικές, Ιατρικές, τμήματα ΤΕΙ πολυτεχνικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων, ενώ ο υψηλός ανταγωνισμός ανεβάζει τις βάσεις εισαγωγής και στα Παιδαγωγικά.

Οι αυξομειώσεις στις θέσεις των υποψήφιων σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών αναμένεται να επιφέρει αύξηση στις βάσεις 2017:

Για πρώτη φορά ανοίγει τις πύλες της η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), καθώς από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών και τη Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, οι οποίες τα τελευταία 2 χρόνια δεν δέχτηκαν φοιτητές.

O κάθε υποψήφιος θα μπορεί στο μηχανογραφικό του δελτίο να διαλέξει μία από τις τρεις νέες κατευθύνσεις: Τεχνολογικής Υποστήριξης, Επιχειρησιακής Υποστήριξης και Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις φέτος καταγράφονται μικρότερες αυξομειώσεις στις θέσεις των υποψηφίων στη Σχολή Ευελπίδων, με μείωση δύο θέσεων τόσο στα Όπλα όσο και στα Σώματα, και μείωση από μία θέση και στις δύο κατηγορίες στους Υποαξιωματικούς.

Επίσης, αυξημένη κατά οκτώ θέσεις είναι η Σχολή Ικάρων Ιπτάμενοι και μειωμένοι κατά 6 θέσεις οι μηχανικοί των Ικάρων. Επιπλέον, δεκατρείς και περισσότεροι θα είναι οι εισακτέοι στη Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Οπλα), ενώ αρκετά μειωμένες κατά 22 είναι οι θέσεις στους Μόνιμους Υπαξιωματικούς του Ναυτικού.

Ακόμα, αύξηση στη βάση την Στρατιωτικής Ψυχολογίας ενδεχομένως να φέρει η μείωση των θέσεων των σπουδαστών από έξι πέρσι σε δύο φέτος. Πέρσι η σχολή είχε βάση τα 19.043 μόρια.

Πιθανή αύξηση στις βάσεις 2017 θα φέρει και η μείωση κατά μία θέση στη Στρατιωτική Ιατρική, η οποία πέρσι έφτασε τα 19.088 μόρια, περισσότερα και από την Ιατρική Αθηνών.

Αντίθετα, αυξημένοι θα είναι οι φετινοί φοιτητές του Στρατολογικού και του Οικονομικού κατά 10 και 9 θέσεις αντίστοιχα, ενώ μεγαλύτερος κατά 5 σπουδαστές είναι ο αριθμός των θέσεων στη σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Όσον αφορά τις Αστυνομικές σχολές, η Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα με ενδεχόμενη μικρή αύξηση της τάξης των 100 – 200 μορίων. Η Αστυφυλάκων επίσης θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα.

(dikaiologitika.gr 09/08/2017 – Αντωνόπουλος Γιώργος)

Το ιστολόγιό μας (ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ), όπως σας είχαμε ενημερώσει ΕΔΩ, συνέταξε τον παρακάτω πίνακα, που αφορά στις εκτιμήσεις βάσεων σε Στρατιωτικές-Αστυνομικές-Πυροσβεστικής Ακαδημίας Σχολές (κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση):ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

Επιπτώσεις του νέου ειδικού μισθολογίου στα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Ο Βουλευτής ΝΔ Δαβάκης Παναγιώτη Αθανάσιος, κατέθεσε ερώτηση προς τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Αρ. Πρωτ. 7888/04-08-2017) με θέμα: «Επιπτώσεις του νέου ειδικού μισθολογίου στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων».

Στις 30 Μαΐου υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. Φ.951.1/34/984850 με την οποίο καθορίζονταν το ελάχιστο όριο του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) για τα τέκνα των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).

Λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν τους επόμενους μήνες στη χορήγηση του συγκεκριμένου βοηθήματος, η διοίκηση του ΜΤΣ εξέδωσε στις 28 Ιουλίου ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι μετά τις αλλαγές στο ειδικό μισθολόγιο αδυνατεί να προχωρήσει στους απαραίτητους υπολογισμούς, καθώς οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4472/2017 δεν προσδιορίζουν τον αριθμό των μεριδίων που αντιστοιχεί στο κάθε νέο μισθολογικά κλιμάκιο...

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο:

ΓΕΑ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικού Έτους 2017 (ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΙΝΑΚΕΣ)


1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν έκδοσης της ΥΑ Φ.330/76/501906/Σ.3403 (ΦΕΚ Β’ 2293/6 Ιουλ 2017), προκηρύσσεται το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του Παραρτήματος «Α».

2. Τα τυπικά προσόντα επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική ΥΑ είναι:

α. Ο κατεχόμενος βαθμός, όπως καθορίζεται για κάθε εκπαίδευση.

β. Η κατ’ εκλογή προαγωγή σε όσους βαθμούς αυτή προβλέπεται.

γ. Η βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα κατά την τελευταία πενταετία.

δ. Η γνώση της ξένης γλώσσας στο επίπεδο που προβλέπεται από την προκήρυξη του ΑΕΙ που διοργανώνει το εκάστοτε μεταπτυχιακό.

3. Η επιλογή του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της σχετικής ΥΑ και συγκεκριμένα:

α. Για τα μεταπτυχιακά με Α/Α 4 και 5 του Παραρτήματος «Α»  από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατόπιν γραπτών εξετάσεων που θα διοργανώσουν.

β. Για τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά του Παραρτήματος «Α» θα πραγματοποιηθεί με βάση την απόλυτη σειρά επιτυχίας, η οποία θα προκύψει από τη διαδικασία μοριοδότησης.

4. Οδηγίες για την συμμετοχή των στελεχών που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, παρατίθενται στο Παράρτημα «Β».

5. Μετά την ανάρτηση των Παραρτημάτων του παρόντος στην ιστοσελίδα της ΠΑ και στην σελίδα του MIS, θα ακολουθήσει νεότερη διαταγή με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού της ΠΑ για το πρόγραμμα θέματος.

6. Χειριστής θέματος: Επγος (ΜΑ) Μιχάλης Τσεντσερής (Τηλ. 2232).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α»  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικού Έτους 2017«Β» Μεταπτυχιακές Σπουδές Εσωτερικού Έτους 2017(haf.gr)


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Για Σπουδές Στρατιωτικού Προσωπικού σε ΑΕΙ (ΦΕΚ)

Δικαστική διένεξη ΜΤΣ- PICAR (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΤΣ)


Κοινοποιείται σχετική ανακοίνωση του ΜΤΣ, επί του θέματος της δικαστικής διένεξης του με την PICAR. Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:Εκπαίδευση Ευελπίδων και Σπουδαστών ΣΜΥ στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΦΩΤΟ)


Μετά τη σκληρή εκπαίδευση δύο εβδομάδων, τη Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017, πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, το πρώτο άλμα των εκπαιδευομένων του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστών (ΣΒΕΑ).

Στο Σχολείο εκπαιδεύονται, σε εθελοντική βάση, 71 Ευέλπιδες και 36 Σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, οι οποίοι απώλεσαν μέρος της καλοκαιρινής τους άδειας για τον σκοπό αυτό, αποδεικνύοντας το υψηλό τους φρόνημα, την ύψιστη αίσθηση του καθήκοντος που τους διακατέχει, το απαράμιλλο θάρρος τους και τη θέληση για συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Η εκπαίδευση των αυριανών ηγητόρων του Στρατού Ξηράς, έχει ως στόχο να τους καταστήσει ικανούς να εμπνέουν με τον χαρακτήρα, το ήθος, την αξιοπρέπεια, να διδάσκουν με το παράδειγμα και να ανταποκρίνονται στις πολυδιάστατες απαιτήσεις του σύγχρονου και μελλοντικού πεδίου της μάχης.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

EΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
-->