Αρχική » , , » Δεν θα μειωθούν τα εφάπαξ των στρατιωτικών

Δεν θα μειωθούν τα εφάπαξ των στρατιωτικών


ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΠΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΔΥ
Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή του εφάπαξ είναι η συνταξιοδότηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η 15ετής, κατ' ελάχιστο, ασφάλιση
Τρεις «ειδικοί λογαριασμοί» χορηγούν το εφάπαξ στον Στρατό, στην Αεροπορία και στο Ναυτικό

Αυξημένες εισφορές, χωρίς καμία μείωση στα ποσά του εφάπαξ, αναμένονται για τους ασφαλισμένους του... Ταμείου Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) και Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η πρόταση του υπουργείου Εργασίας είναι να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να μην κοπούν τα εφάπαξ.

Οι απασχολούμενοι στα Σώματα Ασφαλείας παίρνουν εφάπαξ από το ΤΕΑΠΑΣΑ, με το χρόνο αναμονής για την έκδοση της πολυπόθητης απόφασης να φτάνει ακόμα και τους έξι μήνες.

Το καταβαλλόμενο βοήθημα κατά μέσο όρο είναι 35.000 ευρώ για όσους προέρχονται από το Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και τους πυροσβέστες και διαμορφώνεται στα 52.000 ευρώ για τους αστυφύλακες που προέρχονται από το Σώμα της πρώην Χωροφυλακής. Στο ΤΕΑΠΑΣΑ έχουν συγχωνευτεί οι τρεις τομείς Πρόνοιας που χορηγούν εφάπαξ σε αστυνομικούς και πυροσβέστες.

Η 15ετία

Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή του εφάπαξ είναι η συνταξιοδότηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η 15ετής, κατ' ελάχιστο, ασφάλιση στο Ταμείο Πρόνοιας. Όσοι έχουν λιγότερα από 15 χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο Πρόνοιας, θα πάρουν επιστροφή εισφορών.

Σημειώνεται πως το εφάπαξ υπολογίζεται για τα χρόνια ασφάλισης που έχει ο ένστολος στο Ταμείο Πρόνοιας, ανεξάρτητα από το αν έχει γενικώς συντάξιμα χρόνια περισσότερα.

Ο τρόπος υπολογισμού διαφοροποιείται στους τρεις τομείς για τους παλαιούς ασφαλισμένους. Οι αστυνομικοί που προέρχονται από το πρώην Σώμα της Χωροφυλακής υπολογίζουν ως εξής το βοήθημα: στον βασικό μισθό του βαθμού αποστρατείας (τελευταίος μήνας) προστίθενται το χρονοεπίδομα και μία σταθερά 317 ευρώ.

Το άθροισμα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 0,93 και το γινόμενο πολλαπλασιάζεται με τα έτη ασφάλισης. Οι αστυνομικοί της πρώην Αστυνομίας Πόλεων υπολογίζουν ως εξής: ο μέσος όρος των τελευταίων 60 μηνών (5ετία) από τον βασικό μισθό και το 1/5 του χρονοεπιδόματος πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή 0,092. Το γινόμενο πολλαπλασιάζεται με το πλήθος των μηνών ασφάλισης. Στην Πυροσβεστική παίζουν ρόλο οι αποδοχές του τελευταίου έτους.

Πιο συγκεκριμένα, βρίσκουμε τον μέσο όρο των αποδοχών για τους τελευταίους 12 μήνες, από τον βασικό μισθό, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και το οικογενειακό επίδομα. Πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα επί 65% και το προκύπτον γινόμενο με τα έτη ασφάλισης. Στο τελικό ποσό προστίθεται και ένα 3% προσαύξηση. Όλοι οι νεοδιοριζόμενοι (καταταγέντες μετά την 1η/1/1993) υπολογίζουν το εφάπαξ τους με κοινό τύπο: ο μέσος όρος του συνόλου των αποδοχών της τελευταίας 5ετίας επί 70%, επί τα έτη ασφάλισης.

Πώς δίνεται το βοήθημα

Τρεις «ειδικοί λογαριασμοί» χορηγούν το εφάπαξ στον Στρατό, στην Αεροπορία και στο Ναυτικό. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

1) Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Στρατού (Μετοχικό Ταμείο Στρατού). Το εφάπαξ βοήθημα δίνεται στους εξερχόμενους από το στράτευμα ή σε όσους συμπληρώνουν 35ετή μετοχική σχέση.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 10ετούς συμμετοχής στο Ταμείο, ενώ σε περίπτωση θανάτου το βοήθημα δίνεται στις οικογένειές τους.

Σημειώνεται πως το εφάπαξ βοήθημα ισούται με το άθροισμα του βασικού μισθού, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (το μέγιστο ποσό που έλαβε ως εν ενεργεία ο μέτοχος), του επιδόματος ειδικής απασχόλησης, και ποσού 176 ευρώ για στρατιωτικούς μέχρι και τον διοικητικό βαθμό του συνταγματάρχη, και του επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης για στρατιωτικούς από τον διοικητικό βαθμό του ταξίαρχου και άνω που έλαβε ο μέτοχος την ημέρα εξόδου του, πολλαπλασιαζόμενου επί τον αριθμό των ετών συμμετοχής του στο Ταμείο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται πως για χρόνο μικρότερο του έτους υπολογίζεται ανάλογο ποσοστό.

Χρόνος μεγαλύτερος ή ίσος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ως πλήρης μήνας, μικρότερος, δε, του δεκαπενθημέρου, δεν υπολογίζεται.

Ως χρόνος έναρξης μετοχικής σχέσης λογίζεται η πρώτη μέρα εισόδου στο στράτευμα.

Ως χρόνος λήξης μετοχικής σχέσης λογίζεται η τελευταία ημέρα του μήνα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διοικητική πράξη της αποστρατείας.

Πρέπει να επισημανθεί πως οι μέτοχοι που δεν έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια συμμετοχής στο Ταμείο, δεν δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα. Στην περίπτωση αυτή, όμως, δικαιούνται να πάρουν πίσω άτοκα τις κρατήσεις που κατέβαλαν, ως πάγια δικαιώματα.

Ωστόσο, οι παραιτούμενοι, οι τιθέμενοι σε απόταξη και οι οριστικώς εξερχόμενοι του στρατεύματος συνεπεία καταδίκης -μετά ή άνευ εκπτώσεως του βαθμού τους- δικαιούνται εφάπαξ μόνο εφόσον δικαιωθούν σύνταξη από το Δημόσιο. Όσοι δεν δικαιούνται σύνταξη λαμβάνουν ατόκως τις πράγματι καταβληθείσες εισφορές.

2) Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Αεροπορίας (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας). Δικαιούχοι του εφάπαξ βοηθήματος είναι οι μέτοχοι του Ταμείου που απομακρύνονται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας ύστερα από συμπλήρωση τουλάχιστον 10ετούς συμμετοχής στο Ταμείο και εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη στρατιωτικής σύνταξης από το Δημόσιο (σε περίπτωση θανάτου, οι οικογένειες).

Εάν ο μέτοχος δεν έχει συμπληρώσει 10 χρόνια μετοχικής σχέσης, τότε παίρνει πίσω τις κρατήσεις που έχει καταβάλει.

Το ποσό του βοηθήματος είναι ανάλογο με τα χρόνια της μετοχικής σχέσης του δικαιούχου και τις αποδοχές, δηλαδή το βασικό μισθό, το χρονοεπίδομα, το επίδομα ειδικής απασχόλησης, το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου, το ποσό των 176 ευρώ έως το βαθμό του σμηνάρχου, ή το επίδομα υψηλής ευθύνης από το βαθμό του ταξιάρχου και άνω, που λαμβάνουν την ημέρα εξόδου τους από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

3) Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού). Εφάπαξ βοήθημα δικαιούνται όσοι έχουν τουλάχιστον δεκαετή συμμετοχή στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διακοπή της μετοχικής σχέσης οφείλεται σε σωματική ανικανότητα ή θάνατο, για τις οποίες παρέχεται βοήθημα και χωρίς την προϋπόθεση δεκαετούς συμμετοχής.

Σημειώνεται:

Όσοι έχουν μικρότερο χρόνο συμμετοχής δικαιούνται να λάβουν πίσω άτοκα τις πάγιες εισφορές που πράγματι κατέβαλαν.
Όσοι μέτοχοι παραιτούνται, τίθενται σε απόταξη και όσοι εξέρχονται οριστικώς από το Στράτευμα συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από το βαθμό, δικαιούνται βοήθημα, εφόσον αποκτήσουν δικαίωμα για σύνταξη από το Δημόσιο.
Όσοι δεν δικαιούνται σύνταξη λαμβάνουν πίσω άτοκα από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας τις πάγιες εισφορές που κατέβαλαν.

(ΒΡΑΔΥΝΗ 26/03/2012 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ)

1 σχόλια:

  1. Πώς δίνεται το βοήθημα

    ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΘΗ.Ο ΕΛΟΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟΥΣ ΕΜΘ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΕΛΟΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣΑΝ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2010 ΣΤΟΥΣ ΕΜΘ ,ΕΝΩ ΥΠΗΡΧΕ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΗ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΡΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΙΣΩ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΩΤΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΤΑ ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΜΕ 6% ΕΤΗΣΙΩΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
-->