Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

«Κόβονται» τα επιδόματα των Βατραχανθρώπων. Ποιες περικοπές επιδομάτων στρατιωτικών προβλέπονται από το 2018


ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ THINK NEWS ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ.

Έγκυρες πηγές του ΓΕΝ αναφέρουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018, αναμένεται να υπάρξουν τροποποιήσεις σχετικά με τα επιδόματα των Υποβρύχιων Καταστροφέων οι οποίες θα οριστούν επ’ ακριβώς με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία ρυθμίζει τις διατάξεις σχετικά με το Ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών.

Πάντως υπάρχουν ακόμη αδιευκρίνιστα σημεία, καθώς αρκετές διατάξεις χρήζουν περαιτέρω ερμηνείας, ώστε να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα, αφού το ειδικό μισθολόγιο, στην αρχική του μορφή, προέβλεπε επιπλέον μείωση έως και 15% των αποδοχών σε κάποιες κατηγορίες των Στρατιωτικών, ενώ δεν θα θιγόντουσαν μισθολογικά οι περισσότεροι.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ με αριθμό απόφασης Φ.841/26/38463/Σ.7925 όπου καθορίζεται το ύψος, δικαιούχων, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε ότι αφορά τους δικαιούχους σύμφωνα με το Άρθρο 4 προβλέπεται ότι:

«Επίδομα Υποβρυχίων Καταστροφέων Δικαιούχοι του επιδόματος Υποβρυχίων Καταστροφέων είναι μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, μόνιμοι εθελοντές, κληρωτοί και έφεδροι οπλίτες οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίου Καταστροφέα («Υ/ΚΤ»), με την επιφύλαξη του άρθρου 5 όπου προβλέπονται ειδικές προϋποθέσεις για τα στελέχη εκάστου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου πραγματοποιούν»:

α. Δύο καταδύσεις σε βάθος τριάντα έξι (36) μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα (10) πρώτα λεπτά και με την χρήση συσκευών ατμοσφαιρικού αέρα.

β. Δύο ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με χρήση πυξίδας 1.000 μέτρων κατ’ ελάχιστο και λοιπές προϋποθέσεις ανάλογα με διαταγές εκάστου Κλάδου.

γ. Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με χρήση πυξίδας 1.000 μέτρων κατ’ ελάχιστο και λοιπές προϋποθέσεις ανάλογα με διαταγές εκάστου Κλάδου.

Επιπλέον σύμφωνα με το Άρθρο 5 για λοιπές προϋποθέσεις καταβολής επιδομάτων πτώσεως αλεξιπτωτιστή και υποβρυχίου καταστροφέα προβλέπεται ότι:

«Τα επιδόματα πτώσεως αλεξιπτωτιστή και υποβρυχίου καταστροφέα καταβάλλονται στους δικαιούχους των άρθρων 3 και 4 αντίστοιχα, με τους εξής περιορισμούς:

α. Στρατός Ξηράς: Καταβάλλονται αποκλειστικά σε Αξιωματικούς-Ανθστές-Μόνιμους Υπαξιωματικούς-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ και ΟΒΑ που υπηρετούν:

(1) Σε θεσμοθετημένες θέσεις των Ειδικών Δυνάμεων σε Επιτελεία, Διευθύνσεις, Διοικήσεις, Σχηματισμούς, Συγκροτήματα, Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης, Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες των Ειδικών Δυνάμεων στην Ελλάδα, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση β(2) της παρούσης παραγράφου.

(2) Σε γενικές θέσεις στο ΥΠΕΘΑ-ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ, με μέγιστο αριθμό δικαιούχων τους είκοσι (20).

(3) Στο 865 ΤΕΝΕΦ.

β. Επιπλέον, καταβάλλονται στους παρακάτω δικαιούχους του Στρατού Ξηράς, το ανώτατο μέχρι ένα (1) εξάμηνο το χρόνο:

(1) Αξιωματικοί-Ανθστές-Μόνιμοι Υπαξιωματικοί-ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ. που υπηρετούν σε θεσμοθετημένες θέσεις Ειδικών Δυνάμεων στην νήσο Κύπρο.

(2) Αξιωματικοί-Ανθστές-Μόνιμοι Υπαξιωματικοί-ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ. και ΟΒΑ που υπηρετούν σε Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες ΤΘ-ΠΒ-ΔΒ-ΜΧ-ΤΧ και στο ΤΥΠ της 32 ΤΑΞ ΠΝ και υπάγονται διοικητικά σε Σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων.

(3) Αξιωματικοί-Ανθστές-Μόνιμοι Υπαξιωματικοί- ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ. και ΟΒΑ που υπηρετούν σε θεσμοθετημένες θέσεις Ειδικών Δυνάμεων στις Μονάδες Επιστράτευσης (ΜΕ).

γ. Οι ΔΕΑ και οι κληρωτοί οπλίτες του Στρατού Ξηράς οι οποίοι υπηρετούν στη ΣΧΑΛ, τις ΜΑΛ και το 865 ΤΕΝΕΦ, λαμβάνουν επίδομα συντήρησης ικανότητας αλεξιπτωτιστή μόνο στη βασική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστή, και μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα «Γ».

δ. Μέγιστος συνολικός αριθμός εξαμήνων κατά έτος για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων πτωτικού επιδόματος και επιδόματος υποβρυχίων καταστροφέων του Στρατού Ξηράς, ως Παράρτημα Γ΄ «Μέγιστος Αριθμός Δικαιούχων -Συνόλου Εξαμήνων Επιδομάτων Κινδύνου κατά Κλάδο» της παρούσης.

ε. Πολεμικό Ναυτικό: καταβάλλονται αποκλειστικά στους δικαιούχους που υπηρετούν στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), στο Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕ.Ν.ΑΠ.) καθώς και στο Αρχηγείο Στόλου /Διεύθυνση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης (ΑΣ/ΔΕΠΑ), με μέγιστο αριθμό ως Παράρτημα «Γ».

στ. Πολεμική Αεροπορία: Το επίδομα πτώσεως αλεξιπτωτιστών καταβάλλεται αποκλειστικά σε δικαιούχους που υπηρετούν στην 31 ΜΕΕΔ, με μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα «Γ».

Άρθρο 8
Επίδομα Εξουδετέρωσης Ναρκών

1. Το επίδομα εξουδετέρωσης ναρκών καταβάλλεται μηνιαίως στο κάτωθι στρατιωτικό προσωπικό:

α. Κάτοχοι πτυχίου «Υ/ΚΤ»

β. Κάτοχοι πτυχίου EOD (Explosive Ordnance Disposal) ΗΠΑ/Μεγάλης Βρετανίας ή άλλης συμμαχικής χώρας ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ.

γ. Συμμετέχουν σε αποστολές έρευνας, αναγνώρισης, εξουδετέρωσης και καταστροφής τυποποιημένων αυτοσχέδιων πυροδοτικών μηχανισμών.

2. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούν στη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) και στο Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕ.Ν.ΑΠ.), με μέγιστο αριθμό δικαιούχων ως Παράρτημα «Γ».

3. Το επίδομα εξουδετέρωσης ναρκών καταβάλλεται και στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούν στα Ναρκοθηρευτικά Πολεμικά Πλοία, εφόσον:

(1) είναι κάτοχοι πτυχίου «δυτών/ναρκαλιευτών» και

(2) στελεχώνουν ομάδες ΟΕΝ και

(3) συμμετέχουν σε αποστολές έρευνας, αναγνώρισης, εξουδετέρωσης και καταστροφής τυποποιημένων αυτοσχέδιων πυροδοτικών μηχανισμών.

ΤΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2018

Στο κείμενο του επικαιροποιημένου μνημονίου υπάρχει ήδη ξεκάθαρη πρόβλεψη, ότι στον τομέα της άμυνας το 2018 θα κοπούν κατά 7 εκατ. ευρώ μια σειρά από επιδόματα, όπως το επίδομα επικινδυνότητας και της αποζημίωσης απόσπασης στο εξωτερικό, που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί. Συγκεκριμένα για την Άμυνα, στο μνημόνιο προβλέπεται ως προαπαιτούμενο η μείωση επιδομάτων στον στρατιωτικό τομέα με προβλεπόμενη απόδοση 7 εκατ. ευρώ το 2018. Οι μειώσεις θα προέλθουν:

Α) Από την αλλαγή των κριτηρίων επιλεξιμότητας και του τρόπου υπολογισμού των επιδομάτων επικίνδυνων λειτουργιών.

Β) Από τον εξορθολογισμό της αποζημίωσης που παρέχεται σε όσους αξιωματικούς υπηρετούν εκτός Ελλάδας, με τη μείωση των θέσεων και τη διάρκεια των αποσπάσεων στο εξωτερικό.

Ως προαπαιτούμενο παράλληλα προβλέπεται ότι θα υπάρξει «νομοθεσία για την ολοκλήρωση του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων με βάση την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για το ενιαίο μισθολόγιο».

Αίσθηση προκαλεί ότι σε ότι αφορά το προσωπικό των βατραχανθρώπων του ΠΝ, υπάρχει πλέον ορατό το σενάριο περικοπής ενός εκ των τριών ειδικών επιδομάτων που λαμβάνουν (αλεξιπτωτιστού, Υ/Κ και εξουδετέρωσης ναρκών) στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις περικοπές που επιβάλει το επικαιροποιημένο μνημόνιο, χωρίς ακόμα να υπάρχουν οριστικές αποφάσεις η επίσημες τοποθετήσεις.

Φυσικά μεγάλη είναι η αγωνία του προσωπικού που υπηρετεί σε συγκεκριμένες μονάδες (και μέχρι σήμερα έχει βασίσει τον οικογενειακό του προγραμματισμό στα υφιστάμενα δεδομένα) με δεδομένο ότι οι άνδρες αυτοί κόπιασαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο να αποκτήσουν τις σχετικές ειδικότητες μετά από χρόνια επίπονης σωματικής εκπαίδευσης και προσωπικών θυσιών, ενώ καλούνται να παίζουν καθημερινά τη ζωή τους κορώνα γράμματα.

Σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία που ήδη έχει επιβληθεί και τις μειώσεις των προηγούμενων ετών, δημιουργείται εύλογα κλίμα αγανάκτησης που πετυχαίνει δυστυχώς ένα βαρύ πλήγμα στο ηθικό των στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

(thinknews.gr 22/06/2017 – Απόλλων Λεονταρίτης - Η Φωτογραφία είναι του ©Nick Thodos)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

Τραγωδία: Δυο νεκροί από πτώση ψεκαστικού ελικοπτέρου στο Σχινιά (ΦΩΤΟ)

Από τους τρεις επιβαίνοντες ο ένας κατάφερε να βγει από το ελικόπτερο σώος - Το ελικόπτερο χτύπησε σε σύρματα και έπεσε

Τραγικός ήταν τελικώς ο απολογισμός της πτώσεως ενός ψεκαστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε και συνετρίβη στις 09:48 στον υδροβιότοπο του Σχινιά στον Μαραθώνα.

Όπως έγινε γνωστό, από το Πυροσβεστικό Σώμα, προσωπικό του οποίου έσπευσε στην περιοχή του συμβάντος, απεγκλωβίσθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου οι δύο εκ των τριών επιβαινόντων σε αυτό. Ο τρίτος είχε απεγκλωβιστεί μόνος του και με τις δικές του δυνάμεις μετά την πτώση του ελικοπτέρου και είναι καλά στην υγεία του.

Μέχρι αυτή τη στιγμή τα ονόματα των επιβαινόντων στο ελικόπτερο και – φυσικά – των νεκρών και του διασωθέντος, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Πέτρος Φιλίππου δήλωσε στο ΑΜΠΕ ότι όταν τελείωσε ο αεροψεκασμός: ο χειριστής πήρε μαζί του τους δυο πολίτες για να πετάξουν πάνω από την περιοχή. Το ελικόπτερο όμως χτύπησε στα σύρματα και κατέπεσε.

Σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι ένας εκ των επιβαινόντων του ελικοπτέρου κατέγραψε ζωντανά την πτώση του ελικοπτέρου μέσω του facebook live.

Συμφώνως με τις πρώτες πληροφορίες, το ελαφρύ ψεκαστικό ελικόπτερο είχε μισθωθεί από την Περιφέρεια Αττικής για τη διενέργεια αεροψεκασμών στην περιοχή για κουνούπια.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(parapolitika.gr – Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης)

Συνάντηση Α/ΓΕΣ με Διατελέσαντες Διοικητές της ΣΣΕ


Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΣ με τους Διατελέσαντες Διοικητές της Στρατιωτικής Σχολή Ευελπίδων Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής συναντήθηκε με τους διατελέσαντες Διοικητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), στην Αθήνα.

Πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης της Σχολής Ευελπίδων, η οποία αποτελεί το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, με έτος ίδρυσης το 1828, καθώς και το λίκνο της εκπαίδευσης των αυριανών Ηγητόρων του Στρατού Ξηράς.

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

Ανακοίνωση ΕΑΑΣ επί δηλώσεων βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Αντγου ε.α. κ. Ντζιμάνη Γεώργιου


Με αφορμή πρόσφατη  ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ και Αντγου ε.α. κ. Ντζιμάνη Γεώργιου όπου αναφέρθει με προκλητικό,δυσφημιστικό και άκρως  απαξιωτικό  σχόλιο για τα ε.α στελέχη, η ΕΑΑΣ γνωστοποιεί ότι ο εν λόγω κύριος είναι εν «υπνώσει» μέλος μας καθόσον ουδέποτε προσήλθε στην  έδρα της Ένωσης ή σε παράρτημα αυτης για έκδοση δελτίο ταυτότητας αποστράτου.

Σε ότι αυτή καθ’αυτή την  ανάρτηση η ΕΑΑΣ απαξιεί να προβεί σε σχολιασμό αλλά εκφράζει την λύπη της  και τον παραδίδει στην κρίση των συναδέρφων του.

Εκπαιδευτική Επίσκεψη της ΣΤΥΑ στην 111ΠΜ (ΦΩΤΟ)

Την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, οι Δόκιμοι ΙΙης τάξης της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), επισκέφθηκαν την 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ), στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Τον Διοικητή της Σχολής, Ταξίαρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα και τους μαθητές της Σχολής υποδέχτηκε ο Διοικητής της 111ΠΜ, Σμήναρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο οποίος τους ενημέρωσε για την αποστολή και τις δραστηριότητες της Μονάδας, ενώ στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στους χώρους της.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(haf.gr)

Eurobank: Δώρο €100 σε όλους τους συνταξιούχους


Επιστροφή μετρητών 100 ευρώ προσφέρει η Eurobank σε όλους όσους την επιλέξουν για την είσπραξη της σύνταξής τους έως και τις 31 Ιουλίου.

Η επιβράβευση των 100 ευρώ επιστροφή ισχύει με απαραίτητες προϋποθέσεις τη δήλωση του ενδιαφέροντός σας στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί έως 31/7/2017, και τη μεταφορά της μισθοδοσίας ή της σύνταξής σας στη Eurobank.

Η απόδοση των 100 ευρώ γίνεται σε ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank / Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιστροφή, τον επόμενο μήνα μετά την πρώτη πίστωση της μισθοδοσίας ή της σύνταξής σας.

Εξαιρούνται πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές και για όσους έχει γίνει  πίστωση της μισθοδοσίας τους ή της σύνταξής τους στη Eurobank για 12 μήνες.


(moneyonline.gr)


Α/ΓΕΣ σε Συνταγματάρχες: Ο Στρατός αποτελεί πανίσχυρη αποτρεπτική δύναμη (ΦΩΤΟ)

Ομιλία Αρχηγού ΓΕΣ στους Συνταγματάρχες που Υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, o Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, συνεχίζοντας τον κύκλο των προσωπικών επαφών με το προσωπικό, πραγματοποίησε, στο αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ομιλία στους Συνταγματάρχες όλων των Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Σκοπός της ομιλίας ήταν η ανάλυση των πολυποίκιλων δράσεων του Στρατού Ξηράς, οι οποίες έχουν στόχο τη διαμόρφωση του Στρατού του παρόντος και του μέλλοντος, που θα διαπνέεται από το αίσθημα της ανανέωσης, της αισιοδοξίας και της ελπίδας και μέσα από άριστες ανθρώπινες σχέσεις και πνεύμα νικητή να διατηρείται, σε κάθε περίπτωση, ευέλικτος, ποιοτικός, αποτελεσματικός και να αποτελεί πανίσχυρη αποτρεπτική δύναμη.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, θεωρεί τον βαθμό του Συνταγματάρχη ως κομβικό βαθμό στην πυραμίδα του Στρατεύματος, καθόσον οι Αξιωματικοί του βαθμού αυτού διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες, δυνατότητες, αλλά και φιλοδοξίες για περαιτέρω επαγγελματική καταξίωση, ώστε να λειτουργούν ως κινητήριοι μοχλοί στην εκπλήρωση της αποστολής του Σχηματισμού ή Υπηρεσίας που υπηρετούν.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

EΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
-->