Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωματικών (ΑΔΑ: 7ΞΔΦ6-Ζ3Λ)


1. Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμό Φ. 412.32/7/360098/Σ.8860/21 Οκτ 16/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ, Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μονίμου Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωματικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2016 με την υπ΄ αριθμό 924763/24 Οκτ 16 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.

2. Οι προαγόμενοι Υπαξιωματικοί, να...

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Συνάντηση αποφοίτων ΣΣΕ τάξεως 83 αύριο στη Λάρισα


Συνάντηση Θεσσαλών αποφοίτων ΣΣΕ τάξεως '83 θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στη Λάρισα.

Στη μάζωξη η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στο καφέ Mikel της Νεάπολης θα μπορούν να συμμετέχουν και όσοι συμμαθητές τους επιθυμούν από άλλες περιοχές. Μετά τον καφέ θα ακολουθήσει τσιπουροκατάνυξη στο γνωστό ουζερί της Λάρισας ''Μούχα''. Το μενού εκτός από θαλασσινά θα περιλαμβάνει στρατιωτικό παρασκήνιο με σενάρια επί χάρτου για κρίσεις στις ΕΔ, ενώ δεν θα λείψουν και οι αναφορές για το Άγιον Όρος που τις επόμενες ημέρες η ομάδα θα επισκεφθεί.

Εμπνευστές της ιδέας οι ''αρχηγοί'' της ομάδας Bruno Χρήστος Μαλισόβας και Δημήτρης Λεοντάρης.

(kranosgr)

Όλη η τροπολογία με τις νέες ρυθμίσεις για τα στελέχη Π.Α.Νέες ρυθμίσεις για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας εισάγει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Χρηματοδότηση και Επάνδρωση του Μικτού Κλιμακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο».

Με τις διατάξεις της τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προβλέπονται τα ακόλουθα:

Προσδιορίζονται τα Σώματα στα οποία μπορούν να μεταταγούν οι Αξιωματικοί του Σώματος Ραδιοναυτίλων της Πολεμικής Αεροπορίας. Ρυθμίζονται θέματα επετηρίδας που τηρείται για τους αξιωματικούς των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ.

Παρέχεται, επίσης, κατ' εξαίρεση, η δυνατότητα στην Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) να συνομολογεί απευθείας και με λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και με δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ν.3429/2005, τους όρους για την αξιοποίηση ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή τους, χωρίς την οριζόμενη διαδικασία υπό τις ρητά οριζόμενες προϋποθέσεις.

Ρυθμίζονται, εκ νέου, θέματα σχετικά με το καθεστώς εξέλιξης έως τον καταληκτικό βαθμό των εν ενεργεία αξιωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και των αντίστοιχων που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών / εθελοντριών (ν.445/1974 και ν.705/1977), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2014.

Επανακαθορίζεται η σύνθεση της υφιστάμενης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Επιτροπής με αρμοδιότητα τον έλεγχο των ευρημάτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) με σκοπό τη διακρίβωση τυχόν ευθυνών.

Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος θέματα, σχετικά με την προαγωγή αξιωματικών ειδικής μονιμότητας, που έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για κρίση και προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη. Διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα (από 1.1.2013 έως 31.12.2014), εντός του οποίου θα έπρεπε να έχουν συμπληρωθεί είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας για την κρίση και την προαγωγή στο επόμενο βαθμό των οριζόμενων εν ενεργεία αξιωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, καθώς και την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών / εθελοντριών. Ρυθμίζονται, εκ νέου, θέματα καταληκτικού βαθμού στις οριζόμενες κατηγορίες Αξιωματικών της ΠΑ που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977, οι οποίες συμπλήρωσαν έως 31.12.2014 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ορίζεται ότι, για τα μεμονωμένα υποπρογράμματα που κρίνονται αναγκαία για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων, μέχρι την κατάρτιση του Πρώτου Μακροπρόθεσμου και του Πρώτου Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 21 του ν. 3978/2011 (418.000 ευρώ), η απόφαση ενεργοποίησης λαμβάνεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από εισήγηση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου κλάδου.

Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης αυτοτελούς σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση προϊσχύουσες διατάξεις, έχουν εκκινήσει διαδικασίες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού χωρίς να έχει προβλεφθεί η ταυτόχρονη σύναψη σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης.

Διαβάστε την σχετική τροπολογία υπ' αριθμ. 728/56 24.10.2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»:

Όταν η «αριστερά» μετακινείται με Ελικόπτερα (Ε/Π) και ο Δντης της Αεροπορίας Στρατού με το πλοίο της γραμμής


Του Λάμπρου Τζούμη*
Υποστρατήγου ε.α

Στη Σύρο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος προκειμένου να παραστεί στην τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας, για τη λειτουργία βάσεων υποστήριξης αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Για το σκοπό αυτό ένα Ε/Π ΝΗ 90, με τα απαραίτητα πληρώματα εγκαταστάθηκε στο νησί.

Στην τελετή που επακολούθησε ο ΥΕΘΑ ανέφερε ότι με τη λειτουργία των βάσεων υποστήριξης αεροδιακομιδών στη Σύρο και τη Λέσβο, αναβαθμίζονται σημαντικά οι δυνατότητες αεροδιακομιδής, αρχικά στο νομό Κυκλάδων και σε δεύτερο χρόνο στο βόρειο Αιγαίο.

Είναι κατανοητή και επιβεβλημένη η κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κύρια αποστολή, παραμένει η επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαθεσιμότητα των μέσων. Πριν μερικές μέρες είχα επισημάνει με άρθρο το πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με τη συστηματική «εξόντωση» της Αεροπορίας Στρατού, που συνίσταται στις συχνές μετακινήσεις με Ε/Π κυβερνητικών παραγόντων και τη χαμηλή διαθεσιμότητα των Ε/Π ΝΗ 90.

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας στη Σύρο συνόδευε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Για τη μετακίνηση, οι υπουργοί, ο Α/ΓΕΕΘΑ και αριθμός επιτελών τους επιβιβάστηκαν και μετακινήθηκαν από την Αθήνα στη Σύρο με Ε/Π.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα γραφεία των δύο υπουργών (υγείας και μεταφορών) κοσμεί η προσωπογραφία του Θανάση Κλάρα ή Άρη Βελουχιώτη. Την ημέρα των γενεθλίων του ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας άνοιξε σαμπάνιες μπροστά από τη φωτογραφία του Άρη και ο ΥΕΘΑ στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ προσφώνησε τους σύνεδρους «συντρόφισσες και σύντροφοι».

Η επίκληση του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ από τον Πάνο Καμμένο έχει γίνει και στο παρελθόν. Το Μάρτιο του 2015 όταν ανακοίνωσε ότι η παρέλαση θα συνοδεύονταν από «λαϊκές εκδηλώσεις» με τσάμικα, κατηγορήθηκε για αναβίωση χουντικών εθίμων. Είχε πει λοιπόν: «Αλίμονο αν χαρίσουμε τη δημοτική μουσική στη χούντα. Και ο Βελουχιώτης χόρευε τσάμικα». Η «αριστερά με το χαβιάρι»** λοιπόν ανοίγει σαμπάνιες και δεν μπορεί να μετακινηθεί με άλλο μέσο παρά με Ε.Π.

Ο Ταξίαρχος όμως Διευθυντής της Αεροπορίας Στρατού, ο καθ΄ ύλην δηλαδή αρμόδιος ανώτατος αξιωματικός του ΓΕΣ, υποχρεώθηκε να μεταβεί στη Σύρο με το πλοίο της γραμμής. Η ενέργεια αυτή στο πλαίσιο της συμβολικής πράξης, θεωρώ ότι αποτελεί μέγιστη προσβολή του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

____________________________
* Οι θέσεις που εκφράζονται στο κείμενο είναι απολύτως προσωπικές.
**
Όρος που χρησιμοποιήθηκε στη Γαλλία, αρχές της δεκαετίας του ’80 από τους επικριτές του τότε Γάλλου προέδρου Φρανσουά Μιτεράν.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΑΣ (ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ)


Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής, η ορκωμοσία εκατόν είκοσι εννέα (129) Νέων Αξιωματικών Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού, όπως παρακάτω:

Άνδρες: 70

Γυναίκες: 53

Αλλοδαποί: 6 (3 από Ιορδανία, 1 από Λιβύη, 1 από Αλβανία και 1 από Σιέρα Λεόνε)

Αποφοιτούν από τη Σχολή 123 Έλληνες Αξιωματικοί Υγειονομικού, Ψυχολογικού, Οικονομικού και Νομικού οι οποίοι κατανέμονται στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων ως εξής: 70 στο Στρατό Ξηράς (42 ιατροί, 1 οδοντίατρος, 3 κτηνίατροι, 3 φαρμακοποιοί, 4 ψυχολόγοι, 17 οικονομικοί), 15 στο Πολεμικό Ναυτικό (8 ιατροί, 1 φαρμακοποιός, 6 οικονομικοί), 21 στη Πολεμική Αεροπορία (14 ιατροί, 1 οδοντίατρος, 1 κτηνίατρος, 5 οικονομικοί). Επίσης αποφοιτούν και 14 Αξιωματικοί Κοινών Σωμάτων Νομικού και 3 ιατροί κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία.

Στην τελετή παρέστη ως τιμώμενο πρόσωπο και επέδωσε τα ξίφη ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο πρέσβης της Ιορδανίας, ο Δήμαρχος κ. Μπουτάρης, οι Προξενικές και Πανεπιστημιακές Αρχές, αντιπροσωπείες Αξκών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, γονείς – συγγενείς των ορκιζομένων.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(ssas.army.gr)

Άνευ όρων πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές και για τους πολιτογραφηθέντες Έλληνες


Μη νόμιμη έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας διάταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που επέτρεπε σε πολίτες που έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση να εισάγονται στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστική Ακαδημίας και κατά προέκταση στις Στρατιωτικές Σχολές.

Ειδικότερα, στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

Το ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 205/2016 γνωμοδότησή του με πρόεδρο τον Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Λιάκουρα, έκρινε εν μέρει μη νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και ειδικά ως προς το σκέλος εκείνο των πολιτογραφηθέντων και διέταξε την διαγραφή της σχετικής διάταξης.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ επισημαίνει στην γνωμοδότησή του, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

«Στη διάταξη της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του σχεδίου ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών με κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, για όσους δε έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

Όπως, όμως, έχει κριθεί (ΣτΕ 3317/2014), με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας δημιουργείται μια νέα νομική κατάσταση για τον πολιτογραφηθέντα, ο οποίος εξομοιώνεται πλήρως με τον έχοντα την ελληνική ιθαγένεια από καταγωγή και, επομένως, απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται το νομικό καθεστώς του Έλληνα πολίτη.

Ενόψει τούτου, η ανωτέρω ρύθμιση, που απαιτεί για τους υποψηφίους στην εν λόγω Σχολή τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, περιέχει μη νόμιμο κριτήριο και πρέπει να διαγραφεί».

(protothema.gr – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ)

Ο Παυλόπουλος απαλλάσσει τους τιμωρημένους Στρατιωτικούς από τις πειθαρχικές ποινές τους


Από αύριο στη Θεσσαλονίκη για τον τριήμερο εορτασμό

Από αύριο ισχύει η απαλλαγή όλων των τιμωρημένων με πειθαρχικές ποινές μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, «όπου τούτο είναι εφικτό», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικώς, έπειτα από σχετική απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η προαναφερθείσα απαλλαγή αφορά Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και τους σπουδαστές των αντίστοιχων Σχολών, από την έκτιση του υπολοίπου των ποινών τούτων που τους έχουν επιβληθεί.

Όπως έγινε γνωστό από την Προεδρία της Δημοκρατίας «Η απαλλαγή θα ισχύσει από 26 Οκτωβρίου 2016, για όλες τις μέχρι τότε επιβληθείσες ποινές».

Ας σημειωθεί ότι ο κ. Πρόεδρος αναχωρεί αύριο το πρωί για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραμείνει το τριήμερο από 26ης έως την 28η Οκτωβρίου, προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκεί για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, την 104η επέτειο από την απελευθέρωση της πόλεως από τον Οθωμανικό ζυγό από τον νικηφόρο και προελαύνοντα Ελληνικό Στρατό στις 26 Οκτωβρίου 1912 στη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού πολέμου, και της 76ης επετείου του Έπους του 1940.

(parapolitika.gr – Λ.Σ.Μ.)
Φόρτωση...

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

EΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
-->